top of page

Trúng thầu công trình xử lý nước thải thuộc Dự án Nhà máy chế biến Thủy sản Minh Phú – Cà Mau

Gần đây, Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Môi trường ECO đã trúng thầu Công trình xử lý nước thải thuộc Dự án Nhà máy chế biến Thủy sản Minh Phú – Cà Mau, hạng mục “Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải từ công suất 2000 m3/ngày lên công suất 5000 m3/ngày” do Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú làm Chủ Đầu Tư.

Thông tin dự án:

  • Công suất: 5000 m3/ngày.đêm

  • Nước sau xử lý: đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 11:2008/BTNMT, loại A.

  • Địa điểm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

  • Thời gian dự kiến hoàn thành dự án đưa vào sử dụng: 2013

Tin tức nổi bật
Tìm kiếm bằng từ khoá
Các tin gần đây
bottom of page